Училищен плод и училищно мляко

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – Изтегли

Заповед за избор на изпълнител – Изтегли